Rupaiya Haina Maya income cha Dollor – Lyrics + Video ( Trending song in Nepal)

24 January 0

दलर दलर दलर् तेजबी सुन लौली ब्लौली झाल्ल तेजबी सुन लौली ब्लौली झाल्ल फेरी दिउला शुभ तिम्रो लाईफको कलर् रुपैया हैन माया इन्कोम छ दलर् रुपैया हैन माया इन्कोम छ दलर् मोटो चामल छैन होला धाक लाउछौ खिर् मोटो चामल छैन होला धाक लाउछौ खिर् छैन बाजा पर्न गर्न तिमीतिर उस्तै परे लाईदिउला तिमीलाई नै […]

Loading

Read More